Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sıkça Sorulan Sorular

Enstitü web sayfasında yer alan tarihler arasında başvurabilirsiniz. Başvuru koşulları Enstitü web sayfasından ilan edilmektedir.

Hayır, Yüksek Lisans Programlarımız şartları arasında herhangi bir minimum iş tecrübesi yılı şartı bulunmamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmamaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 3 yıl, 27.09.2017 tarihi sonrası yapılan ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

TEZLİ Yüksek Lisans Programlarımız için başvuran adaylar ile mülakat yapılmakta iken TEZSİZ Yüksek Lisans Programlarımız için başvuran adaylar ile mülakat yapılmamaktadır.

Mülakat,adayların kendini ifade edebilme yetenekleri, motivasyonu ve entelektüel kapasitesi mülakatın başarısında oldukça önemlidir.

 

İşletme Yüksek Lisans Programlarında ; TEZSİZ Yüksek Lisans Programlarımız için değerlendirme gerekli evraklar ve yeterlilikler üzerinden yapılır.TEZLİ Yüksek Lisans Programlarımız ağırlık değerlendirme ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet ortalamasının %20'si, YDS,YÖKDİL,Kurumiçi yeterlilik puanının %10'u ve mülakat sonucunun %20'si şeklinde yapılır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programında ; Yüksek Lisans Programlarımızın ağırlıklı değerlendirmesi ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet ortalamasının %5'i ve bölüm yeterlilik sınavı/mülakat sonucunun %40'ı dikkate alınarak yapılır.
     

  • Tezli programa kayıt olacak adaylar için Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) belgesi aslı
  • İndirim oranına konu olan belge (çalışma belgesi, kurum üyeliği vs.)
  • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
  • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi,
  • Eğitim ücretini yatırdığına dair belge,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 4 adet fotoğraf,
  • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı,
  • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi.

Kesin kayıt ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile yapılabilir.

Askerlik durum belgesi alarak kesin kayıt sırasında getirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonraki aşama, Enstitü ve Askerlik Şubesi arasında yazışmalarla ilerleyecektir.

Yeni öğrenciler için ders alma tarihleri akademik takvimde ilan edilmektedir. Hangi dersleri alacağınız konusunda danışmanlarınız yönlendirici ve bilgilendirici olacaktır.

Eski öğrenciler için ders alma tarihleri akademik takvimde ilan edilmektedir.

Tezsiz programlarda 60 AKTS’lik ders ve 30 AKTS’lik proje, tezli Programlarda ise 60 AKTS’lik ders ve 60 AKTS’lik tez tamamlanmalıdır.

Kayıt olduğunuz derslerin programını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görebilir veya enstitü web sitesinde "Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans" sayfasından takip edebilirsiniz.

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne geçerli bir mazereti olan (sağlık gibi) ve mazeretini ara sınavdan sonraki 3 iş günü içerisinde bir dilekçe ile Enstitümüze bildiren öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi durumunda Mazeret Sınavı’na girebilirler. Mazereti bulunmayan öğrenciler yeniden sınava giremezler.

Sınav tarihinden sonraki 3 gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitümüze başvuru yapmanız gerekmektedir.

Öğrenci kimlik kartları, Topkapı Kampüsü Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’nden temin edilir. Kartlar, kesin kayıttan sonra yaklaşık bir ay içinde çıkar ve öğrenciye imza karşılığı elden teslim edilir.