Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL (Tezli)

SSS

25.07.2018-07.09.2018 tarihleri arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Başvuru koşulları için Enstitü web sayfamıza bakabilirsiniz.

Hayır, Yüksek Lisans Programlarımız şartları arasında herhangi bir minimum iş tecrübesi yılı şartı bulunmamaktadır.

Yüksek Lisans Programlarımız için en az bir tanesi akademik olmak üzere iki adet referans mektubu, başvuru sırasında Enstitümüze sunulmalıdır.

27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 3 yıl, 27.09.2017 tarihi sonrası yapılan ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yüksek Lisans Programımıza başvuran adaylar ile mülakat yapılmaktadır.

Mülakat, adayların kendini ifade edebilme yetenekleri, motivasyonu ve entelektüel kapasitesi mülakatın başarısında oldukça önemlidir.

Yüksek Lisans Programımızın ağırlıklı değerlendirmesi ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %5’i , YDS ve YÖKDİL puanının %5’i ve bölüm yeterlilik sınavı/mülakat sonucunun %40’ı dikkate alınarak yapılır.

  • Yüksek Lisans Programımıza kayıt olacak adaylar için Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) belgesi aslı
  • (Varsa) Çalıştığı kuruma ait belge
  • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi,
  • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi,
  • Eğitim ücretini yatırdığına dair belge,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 4 adet fotoğraf,
  • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı,
  • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi
  • 2 Adet referans mektubu

Kesin kayıt ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile yapılabilir.

Askerlik durum belgesi alarak kesin kayıt sırasında getirmeniz yeterli olacaktır. Daha sonraki aşama, Enstitü ve Askerlik Şubesi arasında yazışmalarla ilerleyecektir.

Yeni öğrenciler için ders alma tarihleri akademik takvimde ilan edilmektedir. Hangi dersleri alacağınız konusunda danışmanlarınız yönlendirici ve bilgilendirici olacaktır.

Eski öğrenciler için ders alma tarihleri akademik takvimde ilan edilmektedir.

Yüksek Lisans Programımızda 60 AKTS’lik ders ve 60 AKTS’lik tez tamamlanmalıdır.

Kayıt olduğunuz derslerin programını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görebilirsiniz.

İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne geçerli bir mazereti olan (sağlık gibi) ve mazeretini ara sınavdan sonraki 3 iş günü içerisinde bir dilekçe ile Enstitümüze bildiren öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi durumunda Mazeret Sınavı’na girebilirler. Mazereti bulunmayan öğrenciler yeniden sınava giremezler.

Sınav tarihinden sonraki 3 gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitümüze başvuru yapmanız gerekmektedir.

Öğrenci kimlik kartları, Topkapı Kampüsü Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’nden temin edilir. Kartlar, kesin kayıttan sonra yaklaşık bir ay içinde çıkar ve öğrenciye imza karşılığı elden teslim edilir.