Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL (Tezli)

Eğitim Öğretim Planı

Tezli Program: 7 zorunlu, 3 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders alınacaktır. Program süresi tez ile birlikte 4 dönemdir.

ZORUNLU DERSLER
D. Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
SUY5101 Uluslararası İlişkilerde Teoriler Z 3 0 3 8
SUY5103 Türk Modernleşmesi  Z 3 0 3 8
SUY5105 Araştırma Teknikleri ve Etik Z 3 0 3 8
SUY5102 Uluslararası Hukuk ve Güncel Tartışmalar Z 3 0 3 9
SUY5104 Siyaset Sosyolojisi Z 3 0 3 9
SUY5106 Türk Dış Politikası Z 3 0 3 9
SUY5171 Seminer Z 0 0 0 0
  Seçmeli Ders S 3 0 3 3
  Seçmeli Ders S 3 0 3 3
  Seçmeli Ders S 3 0 3 3
             
  TOPLAM   27 0 27 60
  Tez Çalışması Z 0 0 0 60
GENEL TOPLAM 27 0 27 120
SEÇMELİ DERSLER
D. Kodu Ders Adı Z/S T U K AKTS
SUY5001 Uluslararası Terörizm ve Şiddet S 3 0 3 3
SUY5002 Milliyetçilik Teorileri S 3 0 3 3
SUY5003 Devlet Kurumları S 3 0 3 3
SUY5005 Türk Anayasacılık Tarihi S 3 0 3 3
SUY5006 Orta Doğu'da Güncel Sorunlar S 3 0 3 3
SUY5007 Soğuk Savaş ve Sonrası Asya-Pasifik Siyaseti S 3 0 3 3
SUY5008 Orta Asya-Türk Dünyasında Güncel Durum S 3 0 3 3
SUY5009 Uluslararası Örgütler ve Güncel Sorunlar S 3 0 3 3
SUY5010 Küreselleşme ve Siber Güvenlik Politikaları S 3 0 3 3
SUY5011 Rus Dış Politikası ve Bölgesel Etkileri S 3 0 3 3
SUY5012 ABD Dış Politikası ve Güç Dengelerindeki Değişim S 3 0 3 3
SUY5013 Diplomasi Tarihi S 3 0 3 3
SUY5014 Din ve Modernite S 3 0 3 3
SUY5015 Balkanlar ve Türkiye S 3 0 3 3
* Seçmeli derslerden üç tanesi seçilecektir.