Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL (Tezli)

Başvurular

      Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı farklı lisans programlarından mezun olmuş adaylara açık bir program niteliğindedir. Bununla birlikte, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere ve/veya programa kabul aşamasında adaylara yapılacak olan bilim sınavında yeterlilik gösteremeyen öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programı’na tabii tutulacaktır. Öğrencilerin bilimsel hazırlık programında alacakları dersler yeterlilik seviyesine göre belirtilen lisans derslerinden sorumlu olacaklardır. Derslerden başarılı olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayarak yüksek lisans programına devam edebileceklerdir.

     Başvuru Başlangıç Tarihi : 7 Ocak - 25 Şubat 2019
     
Program Sınav Tarihi       : 28 Şubat 2019

     Başvuru koşulları

 • En az dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak,
 • Başvuran adayın Tezli Yüksek Lisans için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık puan türünde en az 55 puan almış olması, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 60 almış olmak veya ÖSYM tarafından kabul edilen dengi bir sınavda başarılı olmak,
 • Yüksek Lisans Programına kabulde, adayların ALES puanına %50, Yabancı Dil Sınav puanına %5, Lisans Not Ortalamasına %5, Bölüm yeterlilik sınavı / mülakata %40, ağırlık verilecektir.
 • Başvuru formu ile birlikte ALES ve yabancı dil sınav sonucunuzu gösterir belgeyi, başvuru tarihleri içerisinde, şahsen ya da mail yoluyla üniversitemize ulaştırabilirsiniz.

     Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter Tasdikli Sureti
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 • Eğitim ücretini yatırdığına dair belge
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 4 adet fotoğraf
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
 • Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için; YÖK Denklik Belgesi
 • (Varsa) Çalıştığı kuruma ait belge
 • Daha önce kayıtlı olduğu herhangi bir yüksek lisans programından disiplin cezası nedeniyle ilişiğinin kesilmemiş olduğunu gösterir belge
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
 • Başvuru formu

ÖNEMLİ NOT: Belgeler açıklanacak tarihlerde, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında teslim edilebilir.