Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL (Tezli)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle, Uluslararası İlişkiler teorisinin klasik terminolojisi büyük bir dönüşümden geçmiştir. Son yirmi yıl, uluslararası siyaset dünyasındaki pratik argümanlar açısından önceki yarım yüzyıla kıyasla muhtemelen daha fazla değişiklik görmüştür. Sürekli değişen bu çerçeveyi göz önünde bulunduran İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının amacı, uluslararası ilişkiler disiplini, anahtar analitik ve araştırma soruları ile birlikte çağdaş ve kapsamlı bir bilgi birikimine sahip, gerçek dünya deneyimine hazır öğrenciler yetiştirmektir. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programımız, modern dünyayı şekillendiren güçlerin ve bunların hem belirli devletler hem de uluslararası toplum için yarattığı karşılaşmaların son derece etkin ve geniş kapsamlı bir anlayışını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Müfredat, alanın geleneksel anlayışını kapsar ve bunun ötesinde bir perspektif sunmayı hedefler. Bilindiği üzere paranın finansal hareketi, göç, devlet sınırlarını aşan örgüt ağlarının doğuşu, uluslararası medya ve bilgi teknolojisinin etkisi, kimlik politikalarının ortaya çıkışı, yerel bütünleşme ve uluslararası ölçekte çatışmalar, hükümet, hükümetler arası ilişkiler ve uluslararası siyaset üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olmuştur. Programımız boyunca bu etkiler, detaylı olarak tartışılır ve anlaşılmaya çalışılır.

Programımızda ayrıca, uluslararası ekonomi politik, diplomatik uygulama, güvenlik, çatışma ve çatışma sonrası durumlar ve diğerleri de dâhil olmak üzere uluslararası ilişkiler için çeşitli teoriler ve yöntemler derinlemesine araştırılmaktadır. İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler birimi olarak silahlanma yarışına, Avrasya Bölgesi'nde çatışma olasılığının artmasına ve nükleer enerjinin savaşta kullanılması sorularına özel bir önem veriyoruz. Bölümümüzde, uluslararası ilişkiler eğitimi, Avrupa Birliği, Çin, Orta Doğu ve Sovyet sonrası mekân çalışmalarında bölgesel uzmanlık ile birlikte sunulmaktadır. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki jeopolitik konumunun, dünyanın değişen güç dinamiklerini takdir etmemiz için eşsiz bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Avrasya'da meydana gelen tarihi değişimleri kavramak ve değerlendirmek için geniş tabanlı, çoklu bakış açısına sahip bir yöntem kullanarak, programın mezunları, geniş bir yelpazedeki profesyonel kapasitelerde bölgenin zorluklarını ve fırsatlarını değerlendirmeye hazır bireyler olarak yetişeceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı, devlet ve sivil toplum kuruluşlarında, yerel, ulusal, il ve küresel politika dünyasında lisansüstü eğitim için öğrencileri yetiştirmektedir. Günümüzde uluslararası ilişkilerin merkezindeki politik ve ekonomik sorunlar sürekli olarak ulusal sınırların ötesine geçerken, uluslararası gündem, daha geleneksel diplomatik faaliyet alanının yanı sıra teknolojik, dini, etno-dilbilimci ve insani kaygıları da kapsamaktadır. Finans, hukuk, tarih, felsefe ve teoloji ile birlikte sayısız alanın hesaba katılması ile programımız, disiplinler arası bir şekilde hazırlanmıştır Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programı, İstinye Üniversitesi'nde önde gelen akademisyenlerin yanı sıra profesyoneller ve önemli otoriteler tarafından verilmektedir. Kalite odaklı dersler, öğrencilere tüm öğretim üyeleri ile doğrudan iletişim ve destek sağlayacaktır. Herhangi bir meslekte üstünlük sağlamanıza yardımcı olacak gerekli bilgi ve eleştirel düşünme becerilerini edineceksiniz. Program, sizi geleneksel ufukların ötesine götürecek ve katılımcıları geleneksel diplomasi çerçevesinin dışında düşünmeye davet edecektir.