Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi YL

Hakkımızda

1,5 yılda tamamlaması öngörülen programda 5 zorunlu ders ve en az 5 seçmeli ders alınması gerekmektedir.

Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler Hastane Yönetimi Odaklı dersleri de içermektedir. Öğrencilerimiz Türkiye’nin en büyük hastane zincirine sahip MLPCare Grubu yöneticilerinin bilgi ve tecrübe birikimlerinden yararlanma ayrıcalığına sahip olacaktır.

Kariyer Olanakları Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans derecesine sahip olacak olan mezunlarımız; MLPCare Grubu Hastaneleri başta olmak üzere özel ve kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığı merkez ve bağlı kurumları, üniversiteler ve araştırma kurumları, rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, danışmanlık firmaları, sağlık sigortası, ilaç ve tıbbi malzeme kuruluşlarında yönetici veya yönetici yardımcısı pozisyonlarında kariyer hedefleyebilecektir.