Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi YL

Başvurular

Kayıt Başlangıç Tarihi: 27 Mayıs 2020

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans:

 1. En az dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan eşit ağırlık puan türünde en az 55 puan almış olmak.
 3. Programa kabulde, adayların ALES puanına %50, lisans not ortalamasına %20, Bölüm yeterlilik sınavı / mülakata %30 ağırlık verilecektir.

Tezsiz Yüksek Lisans:

 1. En az dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak.

Kesin Kayıt

Tezli Yüksek Lisans:

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter Tasdikli Sureti
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 3. Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 4. Eğitim ücretini yatırdığına dair belge
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. 4 adet fotoğraf
 7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 8. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için; YÖK Denklik Belgesi
 9. Çalıştığı kuruma ait belge
 • NOT: Belgeler, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında teslim edilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans:

 1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter Tasdikli Sureti
 2. Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi
 3. Eğitim ücretini yatırdığına dair belge
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. 4 adet fotoğraf
 6. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı
 7. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için; YÖK Denklik Belgesi
 8. Çalıştığı kuruma ait belge
 • NOT: Belgeler, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında teslim edilebilir.

 

Detaylı Bilgi İçin: 0850 283 60 00

                            sgy@istinye.edu.tr