Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi YL

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Tezli

Sağlık Yönetimi / Tezli

Öğrencilere sağlık yönetimi alanındaki önemli gelişmeler hakkında teorik ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırılarak, bu bilgi ve becerileri bilimsel araştırma ile pekiştirmeleri sağlanacaktır....


Detaylı Bilgi

tezsiz

Sağlık Yönetimi / Tezsiz

Öğrencilere sağlık yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası önemli gelişmelerle uyumlu teorik ve uygulamalı bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve sahada uygulama yetkinliği kazandırılacaktır...


Detaylı Bilgi