Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi Doktora

Hakkımızda

Dünya genelinde insan merkezli, etkili, verimli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturma ihtiyacı devam ediyor…

 

Programın Misyonu

Sağlık sisteminin güçlendirilmesi için sağlık yönetimi alanının gerek teorik gerekse uygulamalı bilgi ve beceri ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan bireyler yetiştirmektir.

Programın Vizyonu

Sağlık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası ölçekte öncü sağlık yönetimi doktora programlarından birisi olmaktır.

Programın Amacı

Eğitim-öğretim, araştırma, politika belirleme ve sağlık kuruluşlarında liderlik ile sağlık yönetimi alanında fark yaratacak bireyler yetiştirmektir.

Programın Ders Planı

Ders planı, yönetim ve örgüt kuramları, sağlık politikası analizi, sağlık ekonomisi, sağlık yönetiminde bilimsel araştırma, ileri araştırma yöntemleri ve etik ile seminer dersinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra zengin bir seçmeli ders havuzuna sahiptir.

Seçmeli havuzundaki dersler;

·        Araştırma yöntemleri,

·        Sağlık politikası ve ekonomisi,

·        Sağlık kuruluşları yönetimi ve

·        Sağlık bilişimi ile ilgilidir.

Programın Çıktıları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

·        Sağlık yönetimi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olur ve mevcut bilgi birikimini geliştirir.

·        Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini ve politikalarını disiplinler arası bakış açısıyla eleştirel olarak analiz eder.

·        Sağlık kuruluşlarının yönetsel ve tıbbi işleyişini analiz eder, yönlendirir.

·        Sağlık sistemi genelinde ve sağlık kuruluşları özelinde önemli ve güncel konular ile ilgili ileri düzeyde bilimsel araştırmalar yaparak yeni sentezlere ulaşır ve değerlendirme yapar.

·        Sorunlara etkili, verimli, adil, sürdürülebilir yenilikçi çözüm önerileri geliştirir.

·        Görüş ve önerilerini ilgili platformlarda etkili bir şekilde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.

·        Bilimsel araştırma, yayın, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

Programı Tamamlama Koşulları

Sağlık Yönetimi Doktora Derecesi alabilmek için; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin en az sekiz ders, seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 244 AKTS kredisini tamamlama zorunluluğu vardır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin ise en az 14 ders, seminer dersi, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 304 AKTS kredisini tamamlama zorunluluğu vardır. Ayrıca, öğrencilerin kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla tamamlaması, AGNO’sunun en az 3,00/4,00 olması ve yeterlilik ve tez sınavında başarılı olması gerekmektedir.

 

Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI

Sağlık Yönetimi Doktora Programı Koordinatörü

hacer.narci@istinye.edu.tr