Sosyal Bilimler Enstitüsü

Psikoloji YL

Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)

      Son yıllarda Dünya çapında ve Türkiye’de görülen bulaşıcı hastalıklar tıpta kat edilen gelişmeler sonucunda göreceli olarak başarı ile tedavi edilmektedir. Bu gelişmeler sonucunda kronik fiziksel hastalıklar (örneğin, diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar) insan ölümlerinin birincil sebepleri haline gelmiştir. Bu hastalıkların temelinde yaşam tarzları ve davranışları yatmaktadır. Böylelikle bu yaşam tarzlarının ve davranışların fiziksel sağlık ve hastalıkların oluşumu üzerindeki etkilerinin çalışılması ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilerek bu hastalıkların önlenmesine yönelik çalışılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu da disiplinler arası ve psikoloji biliminin alt alanlarının kesişim noktalarında bir anlayış içinde bilgi ve deneyim kazandırmayı amaçlayan psikoloji yüksek lisans programlarının gerekli olduğuna işaret etmektedir. İşte bu amaçla İstinye Üniversitesi’nde, Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Spor ve Egzersiz Psikolojisi ve Bilişsel Psikoloji alt alanlarını kapsayan Psikoloji Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde öğrenci alacak şekilde açılmıştır. Bu program Sağlık Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Spor ve Egzersiz Psikolojisi ve Bilişsel Psikoloji alt alanlarının birinde veya birkaçının kesişimde akademik çalışma yapmayı amaçlayan adaylara yönelik bir programdır.

      Bu program kapsamında düşünülebilecek konulara ve araştırma alanlarına fiziksel sağlık, hastalık, sağlık hizmetleri, sağlık ile ilgili psikolojik süreçler, olumlu sağlık davranışlarının arkasında yatan biyo-psiko sosyal süreçler, sağlık okuryazarlığı, sağlığı koruma ve geliştirme, sağlık hizmetlerini inceleme ve geliştirme, sağlık sistemlerini oluşturma, fiziksel hastalıkları önleme, bu hastalıkların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve egzersiz yoluyla sağlıklı kalma, stres, sigara ve alkol kullanımına bağlı olarak hastalanma, hastalıkla başa çıkma gibi konular örnek verilebilir.

      Programa başlaması onaylanan adayların yukarıda bahsedilen alt alanlar ile ilgili olarak açılan dersleri başarıyla tamamlamaları ve tez veya proje çalışmalarını bu alanların herhangi birinde veya kesiştiği noktalarda yapmaları amaçlanmaktadır.