Sosyal Bilimler Enstitüsü

Psikoloji YL

Başvurular

Değerlendirme:

 • Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, “Yazılı Bilim Sınavı” ve mülakat yapılacaktır.
 • Bu programa tercihan lisansı Psikoloji ve PDR alanlarında olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Ancak, Programa lisansları sağlık alanları ve temel bilimlerde olan adaylar da başvurabilir.
 • Psikoloji ve PDR dışındaki lisans programlarından mezun olan adaylar programa kabul edildikleri taktirde Bilimsel Hazırlık derslerini tamamladıktan sonra Programa başlayabileceklerdir.

Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların;

 • Lisans öğrenimini, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim programını başarıyla tamamlamış olması
 • Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması gerekmektedir.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan eşit ağırlık puan türünde en az 55 puan almış olmak.
 • YDS/YÖKDİL/Kurum-içi Yeterlilik sınavından en az 55 puan almış olması

Gerekli Belgeler;

 • Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) belgesi aslı
 • İndirim oranına konu olan belge (çalışma belgesi, kurum üyeliği vs.)
 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi,
 • Eğitim ücretini yatırdığına dair belge,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı,
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi.
 • 2 adet referans mektubu 
 • 2000 kelimeyi aşmayan Türkçe niyet mektubu (Bu mektupta adayın programa başvuru nedenlerini, programda nasıl bir proje/tez çalışması yapmayı istediklerini, varsa geçmiş araştırma deneyimlerini, programdan beklentilerini ve gelecek mesleki planlarını belirtmeleri gerekmektedir.)

       * Bilgi almak için tıklayınız.