Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme YL

Dijital Pazarlama Odaklı MBA

Günümüz dünyasında yaşanan küreselleşme beraberinde bilgi,bilişim ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere pek çok alanda değişim ve dönüşümün yaşanmasını da mümkün kılmıştır.Bireylerin istek,ihtiyaç,arzu ve beklentilerinin sürekli değişkenlik göstermesi, işletmelerin böyle bir rekabet ortamında değişime kayıtsız kalmalarını imkansız hale getirirken, dinamik pazar,işletmeleri potansiyel müşterilerini ikna etmek adına farklı yollar aramaya yöneltmiştir.

Geleneksel pazarlama unsurlarının tüketici üzerindeki etkisinin azaldığı ve pazarlamanın farklı bir açı kazandığı bugün,pazarlama iletişimi yaklaşımındaki değişim de hız kazanmıştır.Klasik pazarlama unsurlarının eskisine oranla etkinliğini kaybetmiş olmasında güç dengesinin tüketici lehine çevrilmesi en büyük faktör iken, pazarda yaşanan yoğun rekabet, küreselleşme, teknolojik alanda yaşanan gelişmeler, mobil iletişim imkanlarının ve dijital mecraların engel tanımaz güç, alternatiflerin sonsuz hale gelmesi ve buna karşın tüketici eğilimlerindeki farkındalığın artışı değişimi sağlayan en temel şartlar arasında yerini almıştır.

İletişim temelli teknolojik yenilikler ve internet teknolojisinin getirdiği imkanlarla birlikte üretim ve tüketim şekilleri, üretilen ürünlerin pazara sunulma şekli, dağıtım, reklam, satış ve pazarlama faaliyetleri de değişkenlik göstermiştir.
Bilginin ve dijital teknolojilerin etkinlik kazandığı,geleneksel pazarlama yöntemlerinin tüketici üzerindeki etkisinin kaybolduğu ve de yeni kitleleri ikna etmenin oldukça güç hale geldiği noktada, inovasyon, AR-GE, Endüstri 4.0 gibi kavramlarla birlikte yeniden şekillenen dijital teknolojilerin hızlı yükselişi devam etmektedir.

Dijital Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı, dijital değişimin ekonomik ve sosyal temellerinin kurumsal ve pratik çerçeveden analizinin yapılabilmesi ve bu değişime uygun dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi için gerekli bilgi ve donanımı sağlamak üzere tasarlanmıştır.Program akademisyenlerin yanı sıra sektörde alnında söz sahibi olan ve dijital dönüşümü yakınen takip eden profesyonellerin dahil olacağı derslerle uygulamalı olarak yürütülecektir.

Öğrenciler zorunlu derslerini Executive MBA programı ile birlikte alırlar ve seçmeli derslerle uzmanlaşma sağlarlar. Seçmeli bir ders en az 8 kişi ile açılabilmektedir.

Eğitim dili Türkçedir.

Ders saatleri hafta içi 19.00 – 22.00, Cumartesi 9.00 – 18.00 arasındadır.

Programı tamamlayanlar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.