Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme YL

Kamu Çalışanlarına Özel MBA

Kamu çalışanları için hazırlanan Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı’nın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan personeli yönetsel görevlere hazırlamak; yönetim, insan kaynakları, performans, pazarlama alanlarında yetkinlikleri ile iletişim, motivasyon ve liderlik becerilerini geliştirmek; aynı zamanda ekonomi ve finansal okur yazarlıklarını arttırmaktır.

Eğitim dili Türkçedir. 

5 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders alınacaktır. Dönem projesi ile program 3 dönem içinde tamamlanır.

Programı tamamlayanlar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.