Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme YL

İnsan Kaynakları Yönetimi Odaklı MBA


Özellikle son yıllarda iş hukuku ve sosyal güvenlikte yaşanan gelişmeler, insan kaynakları yöneticilerinin bu alanlarda da yetkinliklerinin olmasını zorunlu kılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programı, çağdaş yaklaşımları ve yeni bilimsel gelişmeleri meslek alanında uygulayabilen, insan kaynakları alanındaki sorunlara ilişkin bilimsel verileri toplayıp analiz edebilen, Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun olarak çözüm önerisi geliştiren insan kaynakları yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tezsiz olan program 5 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Eğitim dili Türkçedir.

Ders saatleri hafta içi 19.00 – 22.00, Cumartesi 9.00 – 17.00 arasındadır.

Programı tamamlayanlar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.