Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme YL

Executive MBA


Executive MBA Programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır.

Executive MBA Programı yöneticilere yönelik bir program olup en az 3 yıl tam zamanlı yöneticilik deneyimini önşart kabul etmektedir.

Seçmeli derslerle Pazarlama, Finans ve İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında uzmanlaşma sağlanmaktadır. Seçimlik dersler en az 8 kişi ile açılabilmektedir.

Eğitim dili Türkçedir.

Ders saatleri hafta içi 19.00 – 22.00 arasındadır.

Programı tamamlayanlar İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.