Sosyal Bilimleri Enstitüsü

İşletme YL

Başvurular

Kayıt Başlangıç Tarihi: 07 Ocak - 1 Mart 2019

İşletme Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların;

 • Lisans öğrenimini, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir yükseköğretim programını başarıyla tamamlamış olması,
 • Başvuru Formu’nu doldurması
 • Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması
 • Tezli programa başvuracakların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puan türünden en az 60 standart puan almış olması , YDS/YÖKDİL/Kurumiçi Yeterlilik sınavından en az 55 puan almış olması
 • Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması gerekmektedir.

Değerlendirme:
Tezsiz İşletme Yüksek Lisans Programı’na başvuran adayların online başvuru formları ve belgeleri incelenir. Tezli İşletme Yüksek Lisans Programı’na yapılan başvurularda ağırlıklı değerlendirme ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet ortalamasının %20’u, YÖKDİL / YDS sonucunun %10’u ve mülakat sonucunun %20’si şeklinde yapılır.

Kayıt:
Gerekli Belgeler ;

 • Tezli programa kayıt olacak adaylar için Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) belgesi aslı
 • İndirim oranına konu olan belge (çalışma belgesi, kurum üyeliği vs.)
 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter Tasdikli Sureti,
 • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi,
 • Eğitim ücretini yatırdığına dair belge,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı,
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; YÖK Denklik Belgesi.
 • Başvuru Formu
   

* Belgeler, Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında teslim edilebilir.