Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans Öğrencimiz Sezen Öner Yüce Mezun Oldu

İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü yüksek lisans öğrencilerinden Sezen Öner Yüce, Dr. Öğr Üy. Gülhan Kalmuk danışmanlığındaki “Sosyal Medyanın Örgüt İçindeki Rolünün Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Kamu Hastanesi Üzerinde Bir Çalışma” başlıklı tezini başarılı bir şekilde savunarak bilim uzmanı unvanını almıştır. Arkadaşımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Ayrıca jüri üyeleri İstinye Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Utaş ve Işık Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Acuner hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.