Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi Doktora Programı Öğrencilerimizin Moderatörlüğündeki Söyleşilere Devam…

İSÜ Sağlık Yönetimi Doktora Programı olarak sağlık sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlama amacımız doğrultusunda; öğrencilerimizin aktif rol üstlendiği söyleşiler dizimizin beşincisini 23 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdik. “KBRN Silahlarına Karşı Savunma ve Korunma” başlıklı etkinliğimizi planlayıp gerçekleştiren Hülya Arabacı’ya ve katkıları için değerli konuşmacımız Prof. Dr. Levent Kenar Hocamıza çok teşekkür ederim…                                                                                                                              Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı

Program Koordinatörü