Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi Doktora Programı Öğrencilerimizin Moderatörlüğündeki Söyleşilere Devam…

İSÜ Sağlık Yönetimi Doktora Programı olarak sağlık sisteminin iyileştirilmesine katkı sağlama amacımız doğrultusunda; öğrencilerimizin aktif rol üstlendiği söyleşiler dizimizin üçüncüsünü 18 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdik. Ülkelerin sağlık sisteminin olmazsa olmaz performans göstergelerinden biri olan “kalite”, “Hastanelerde Kalite Uygulamaları ve Hata Analizlerinin Önemi” başlıklı etkinlikte ele alındı. Etkinliğimizi planlayıp gerçekleştiren Dr. İshak Basatemur’a ve katkıları için değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ederim…

 

Prof. Dr. Hacer Özgen Narcı

Program Koordinatörü