Sosyal Bilimler Enstitüsü

İSÜ Executive MBA Oryantasyon Programı

26 Şubat 2018 Pazartesi günü İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsünde gerçekleşen Executive MBA Oryantasyon Programında; MBA yapacak öğrenciler bir araya gelerek, enstitü ve ders programı hakkında bilgi aldı. Programda; İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih BULU, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN ve MBA Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm GÖKGÖZ konuşma gerçekleştirdi.

 İSÜ Executive MBA Programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak; işletmeleri tüm fonksiyonları ile bütüncül bir anlayışla kavramalarını sağlamak; kuram, uygulama, teşhis ve karar verme kavramlarını kazandırmanın yanı sıra adayların iletişim becerilerini geliştirmek; birer lider ve takım üyesi olmanın bilinci ile planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmaktır.