Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk’un Makalesi Yayınlandı

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk’un, Doç Dr. Aziz Acar ile birlikte yazdığı “Özel Hastanelerde Yenilikçilik ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi” başlıklı makale, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’nin 21. Cilt, 4. Sayısı (Aralık) ‘nda yayınlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan derginin son sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/tr/menu/dergi_son_sayi…