Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisansüstü Programlarımız İçin Son Başvuru Tarihi

İstinye Üniversitesi 2022-23 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programları için son başvuru tarihi 15 Ağustostur. Öğrenci adaylarımızın 15 Ağustos tarihine kadar başvurularını yapması gerekmektedir.