Institute of Social Sciences

Programlar

İşletme Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Psikoloji Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz)

Sağlık Yönetimi Doktora

Program Adı Başvuru Başlangıç Tarih Kurum İçi Yabancı Dil Sınavı (İngilizce) Mülakat Tarihi  Bilim Sınavı Tarihi Genel ve Özel Başvuru Koşulları

İşletme Tezsiz
Yüksek Lisans
Programı

(Türkçe)

 20.12.2021  

- Duyurulacaktır -

 a) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş ilgili Lisans Programlarından mezun olmak,
 b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması,
 c) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması.

İşletme Tezli
Yüksek Lisans
Programı

(Türkçe)
20.12.2021 11.01.2022  13.01.2022-14.01.2022 -

 a) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş ilgili Lisans Programlarından mezun olmak,
 b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
 c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)  Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 standart puan almış olması, YDS /YÖKDİL/Kurum içi Yabancı Dil sınavından en az 55 puan almış olması
d) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması.

Psikoloji Tezsiz
Yüksek Lisans
Programı

(Türkçe)
20.12.2021

11.01.2022

 13.01.2022-14.01.2022
10.01.2022
a)Tercihen lisansı Psikoloji ve PDR alanlarında olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Ancak, Programa lisansları sağlık alanları ve temel bilimlerde olan adaylar da başvurabilir. Psikoloji ve PDR dışındaki lisans programlarından mezun olan adaylar programa kabul edildikleri taktirde Bilimsel Hazırlık derslerini tamamladıktan sonra Programa başlayabileceklerdir.
 b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
 c) Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, “Yazılı Bilim Sınavı” ve mülakat yapılacaktır.
 d)Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş ilgili Lisans Programlarından mezun olmak,
 e) Programa başvuracakların, YDS/YÖKDİL/Kurum içi Yabancı Dil sınavından en az 55 puan almış olması
Psikoloji Tezli
Yüksek Lisans
Programı

(Türkçe)
20.12.2021 11.01.2022
 13.01.2022-14.01.2022
10.01.2022

 a)Tercihen lisansı Psikoloji ve PDR alanlarında olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Ancak, Programa lisansları sağlık alanları ve temel bilimlerde olan adaylar da başvurabilir. Psikoloji ve PDR dışındaki lisans programlarından mezun olan adaylar programa kabul edildikleri taktirde Bilimsel Hazırlık derslerini tamamladıktan sonra Programa başlayabileceklerdir.
 b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
 c) Psikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylar için, “Yazılı Bilim Sınavı” ve mülakat yapılacaktır.
 d)Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş ilgili Lisans Programlarından mezun olmak,
 e) Programa başvuracakların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 standart puan almış olması , YDS/YÖKDİL/Kurum içi Yabancı Dil sınavından en az 55 puan almış olması
f) Lisans mezuniyet ortalamasının 2,50 ve üzeri olması

Sağlık Yönetimi
Tezsiz Yüksek
Lisans Programı 

(Türkçe)
20.12.2021 - Duyurulacaktır -

 a) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş ilgili Lisans Programlarından mezun olmak,
 b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması 

Sağlık Yönetimi
Tezli Yüksek
Lisans
Programı

(Türkçe)
20.12.2021 - Duyurulacaktır -

 a) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş ilgili Lisans Programlarından mezun olmak,
 b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
 c) Programa başvuracakların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 standart puan almış olması

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Tezli
Yüksek Lisans
Programı 

(Türkçe)
20.12.2021 11.01.2022    13.01.2022-14.01.2022 18.02.2022

 a) Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş ilgili Lisans Programlarından mezun olmak,
 b) Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
 c) Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere ve/veya programa kabul aşamasında adaylara yapılacak olan bilim sınavında yeterlilik gösteremeyen öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programı’na tabii tutulacaktır. Öğrencilerin bilimsel hazırlık programında alacakları dersler yeterlilik seviyesine göre belirtilen lisans derslerinden sorumlu olacaklardır. Derslerden başarılı olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayarak yüksek lisans programına devam edebileceklerdir.
 d) Tezli programa başvuracakların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 standart puan almış olması , YDS/YÖKDİL/Kurum içi Yabancı Dil sınavından en az 50 puan almış olması

Sağlık Yönetimi Doktora Programı (Türkçe) 20.12.2021 -  13.01.2022-14.01.2022 -

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar ile 06 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların başvurulan program puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması,
b) Tıp, Diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adayların ALES'ten başvurulan programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması
c) En az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan adaylar ile 06 Şubat 2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların ALES başvurulan program puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olması ve 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili lisans mezuniyet ortalamasına sahip olması
d) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak (Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri)

*Burs ve indirimler için; sosyalbe@istinye.edu.tr