About The
Institue

Değişimin ötesinde büyük dönüşümlerin neredeyse sıradan hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Tarihi belki de hiç olmadığı kadar hızlı akıyor ve bu hız arkasında devasa bir bilgi birikimi bırakıyor. Bugün adına Endüstri 4.0 denilen süreç insaların büyük çoğunluğu daha ne olduğunu anlayamadan sahnedeki yerini 5.0’a bırakacak. Bu sahnede bir aktör olarak yer alabilmenin tek yolu bu biriken bilgiyi anlayabilmek, işleyebilmek, modelleyebilmek ve nihayet bir ürüne dönüştürebilmek. Bu da ancak ve ancak çok yönlü, multi disipliner, kritik düşünmeyi ve yaratıcılığı öncülleyen ve farkındalığı sürekli besleyen bir eğitim almak ile mümkün.

Message of Institute of Social
Sciences Head

Doç. Dr. Fahri Erenel

Doç. Dr. Fahri Erenel
Müdür

Değişimin ötesinde büyük dönüşümlerin neredeyse sıradan hale geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Tarihi belki de hiç olmadığı kadar hızlı akıyor ve bu hız arkasında devasa bir bilgi birikimi bırakıyor. Bugün adına Endüstri 4.0 denilen süreç insaların büyük çoğunluğu daha ne olduğunu anlayamadan sahnedeki yerini 5.0’a bırakacak. Bu sahnede bir aktör olarak yer alabilmenin tek yolu bu biriken bilgiyi anlayabilmek, işleyebilmek, modelleyebilmek ve nihayet bir ürüne dönüştürebilmek. Bu da ancak ve ancak çok yönlü, multi disipliner, kritik düşünmeyi ve yaratıcılığı öncülleyen ve farkındalığı sürekli besleyen bir eğitim almak ile mümkün.

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi içerdiği 10 programda da böyle bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Müfredatından mekanlarına kadar her konuda öğrenci odaklılığı benimseyen Fakültemiz Ekonomi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Sağlık Yönetimi (Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe), Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce), Yeni Medya (İngilizce) bölümlerine öğrenci alacaktır.

Tüm bölümlerimizin ders programlarını tasarlarken uzmanlık alanında mümkün olduğunca derinleşmenin yanında, diğer disiplinlerden de en yüksek etkileşimin sağlanmasına, konuların özünü anlamak için gereken teorik donanımın yanında iş dünyasındaki pratiklerin de olabildiğince içerilmesine, bilgiyi çözümleyebilme ve işeyebilme için analitik ve sorgulayıcı düşünebilmenin yanında, çevreye ve farklılıklara duyarlılığın, yerel ve evrensel değerlere bağlılığında benimsetilmesine öncelik verdik. Zira amacımız yenilikçi, yaratıcı, rekabetçi, çevresinde ve dünyada olan bitenin farkında ve insanlığa ve doğaya saygılı iktisatçılar, işletmeciler, yöneticiler, diplomatlar, politikacılar, girişimciler yetiştirmek.